AS Balsnack International Holding kasutab sügavkülmladude seadmetes veeldatud ammoniaaki NH3. Ammoniaak on ohtlik kemikaal. Sellest tulenevalt klassifitseerub AS Balsnack International Holding kui ohtlik ettevõte. Ammoniaagi lekkest või õnnetusest teavitamiseks on: 

käitisele (Mõisa tee 11, Saue vald, Harjumaa) paigaldatud elanikkonna õnnetusest teavitamise sireen C-40.
Kasutusele võetud signaalid
 

a) HÄIRE
Ettevõttes on toimunud kemikaali õnnetus või on tekkinud plahvatusoht. Sireen lülitatakse sisse 60 sekundiks, seejärel välja 30 sekundiks. Antud tsüklit korratakse
b) HÄIRE LÕPP
Oht on möödunud. Sireen lülitatakse sisse 30 sekundiks, seejärel välja 60 sekundiks. Antud tsüklit korratakse
c) KONTROLL
Iga kuu esimesel esmaspäeval toimub sireeni kontroll. Sireen lülitatakse sisse kuni 30 sekundiks.( Kell 11:00-11:30).


Tegevusjuhised sireeni kuulmise korral
a) Viibides väljas, liigu võimalikult risti tuule suunaga, ohualast kaugemale
b) Võimalusel mine siseruumi ja püsi seal, sulge uksed-aknad, tuulutusavad ja ventilatsioon
c) Ära kasuta asjatult telefoni
d) Kuuldes sireeni teavita sellest ka naabreid
e) Kuula raadiot ja jälgi Eesti Televisiooni, järgi juhiseid
Glasspoint | Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus